RSJcamps@jafi.org במידה ונתקלת בבעיה במילוי הטופס ניתן לפנות 

 

להגשת מועמדות

:שם פרטי*

:שם משפחה*

:אזרחות ישראלית*

:מגדר*

:טלפון*

:דואר אלקטרוני*

:שנת לידה*

:לפרטים נוספים ויצירת קשר

אני מסכים על הצהרת פרטיות

אני מסכים על הצהרת פרטיות

Fix the following errors:
Hide